25.01.2020.

Предавања и програми подржавају ментално здравље

Наш регион

Кроз своје разнолике програме, Агенција за развој здравља Морахалом настоји да подржи физичко и ментално здравље локалног становништва. Предавања, сесије за управљање стресом, скрининг тестови су доступни у у овој оштини.

25.01.2020.

Циљ занимања за одржавање здравља није само сачување мерљивог, егзактног стања здравља, већ и програми у организацији ове канцерлије се фокусирају и на то да учесници на локалним и регионалним приредбама стекну знања потребних за одржавање стабилног стања у свакодневном животу и жиботу без стреса.

У оквиру групних активности, биће речи о ефикасном управљању техникама у стресним ситуацијама 2,9. јануара у 17 у сати. Касније, везано за ову тему, организоваће се и активности које помажу у релаксационом, хармоничном начину живота, у решавању проблема и активности потребних у ефикасном спречавању стресних ситуцаија.

Дана 31. јануара од 13 сати ће се одржати обука прве помоћи, чија је тема процена и подршка људима који су доспели у стање кризе.