19.02.2021.

Поплава доноси смеће

Наш регион

Сада се на Моришу стварају острва отпадака

19.02.2021.

На Моришу таласи нису велики, али и поред тога вода доноси много смећа из Румуније, пре свега мноштво пластичних боца. Ово је стари проблем који проузрокује невоље и на горњем току Тисе. Цивилни активисти и стручњаци за водопривреду покушали су да сакупе смеће из воде, али у томе нису потпуно успели. Било би много ефикасније када се на плавном подручју не би бацало смеће, међутим, многи мисле: нека га река однесе код суседа!