06.07.2019.

Поново важи забрана паљења ватре на Велиикој јужној равници

Наш регион

Национална канцеларија за безбедност ланца исхране је у жупанијама Баћ-Кишкун, Бекеш, Чонград, Хајду-Бихар и Саболч-Сатмар-Берег поново одредила забрану паљења ватре.

06.07.2019.

Због повећане опасности од шумског пожара је било неопходно донети овакву меру. Према саопштењу ове канцелрије, због врућина већих од уобичајених и временских прилика без падавина дошло је до сушења слоја сувог лишћа у шумама на Великој јужној равници и тако постао лако запаљив. Канцеларија поново упозорва на неопходност избегавања случајева пожара што је могуће уз одговарајући опрез. Наиме, у Мађарској 99 посто шумских пожара изазива људски немар.

Током ове забране је забрањено паљење ватре у шумама које се налазе на непокретностима ван насеља као и у пошумљеним подручјимка, односно у кругу од 200 метара око њих. Забрана паљења ватре се односи и на означена места за паљење ватре, на пошумљене територије око железничких пруга и јавних путева као и на паљење корова и у насељеним местима.

Све актуелне информације се могу наћи на сајту www.katasztrofavedelem.hu.