21.02.2021.

Половина дивљих свиња ће се бити одстрељена

Наш регион

Стадо се превише размножило, због чега се лакше шири свињска куга.

21.02.2021.

До краја ловне сезоне 2024/25. године фонд дивљих свиња у Мађарској мора да се смањи за половину. У циљу заустављања афричке свињске куге, Европска унија је израдила стратегију према којој на по два квадратна километра може да опстане по једна дивља свиња. Ловачка удружења се издржавају од ловног прихода, па ако остане мање дивљачи, претрпеће тешке губитке.