14.03.2019.

Не спаљујте ниско растиње на отвореном!

Наш регион

Одељење за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у Суботици апелује на грађане да не спаљују ниско растиње на отвореном, јер на тај начин излажу опасности не само себе, већ и своје суседе и материјална добра.

14.03.2019.

С обзиром на то да је претходних недеља регистровано повећање броја пожара на отвореном простору, из Одељења за ванредне ситуације подсећају грађане да Закон о заштити од пожара забрањује спаљивање остатака стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору. Такође, забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним, видно обележеним местима. Непоштовање законских мера заштите од пожара повлачи прекршајну одговорност за коју су прописане високе новчане казне: за правно лице од 300.000 до милион динара, за одговорно лице у правном лицу од 10.000 до 50.000 динара, за предузетника од 150.000 до 500.000 динара и за физичко лице 10.000 динара. Уколико пожар проузрокује штетне последице по живот или имовину већих размера, виновници подлежу и кривичној одговорности.