14.03.2019.

Може да се обнови ветрењача у Дорожми

Наш регион

Добиће нова крила и већ ове јесени могу да се окрећу крила ветрењаче која је заштићени споменик. Ова ветрењача у Кишкундорожми има скоро 200 година.

14.03.2019.

Богата, али бурна историја Фараго-млина из Сегедина-Кишкундорожме досеже до 1823. У 19. веку је у низији у Мађарској уобичајена слика била серија млинова по насељима. Ветрењача је и после више реновирања дуго вршила своју функцију, али данас је овај млин остао једини који може да функционише на Јужном Алфелду. Али у њој више не мељу житарице ни крмиво.

Кућа културе “Петефи Шандор” из Дорожме данас у овом млину организује етнографске и занатскоисторијске изложбе. Комплетна обнова овог објекта је постала неопходна, јер су 2016. године отпала крила млина.

После дугог процеса припрема и јавних набавки недавно је потписан уговор са једним столаром из Орфиа. Он ће у јулу започети извођење радова на лицу места. Према плановима, после монтирања крила у септембру Фараго-млин ће моћи да меље чак и житарице. Овај млин је постао симбол Кишкундорожме.