09.02.2019.

Монографија посвећена Резервату биосфере „Бачко Подунавље“

Наш регион

У Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду, одржана је промоција монографије Резерват биосфере „Бачко Подунавље“, у којој су представљене природне, културне, историјске и друге одлике овог дела Бачке уз Дунав.

09.02.2019.

Бачко Подунавље, које се налази у северозападном делу Војводине, одлуком Међународног координационог савета УНЕСКО програма „Човек и биосфера", пре две године је уврштено на Светску листу резервата биосфере, као најочуванија ритско-мочварна целина дуж Дунава. То је подручје изузетне биолошке разноврсности и центар ретких природних станишта, као што су простране плавне шуме, аде, рукавци и пешчане речне обале. Бачко Подунавље се одликује и богатим културним наслеђем, које сведочи о сусретању бројних народа и култура на овом подручју у прошлости. Монографија је један од корака који треба да обезбеди већу препознатљивост овог подручја, које се простире на више од 176.000 хектара, обухвата пет општина са 214.000 становника, као и четири заштићена природна подручја. Промоција монографије је одржана у организацији Покрајинског завода за заштиту природе и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.