07.08.2020.

И ове године се изловљава риба из Палићког језера

Наш регион

У оквиру KfW пројекта за унапређење биодиверзитета језера Палић и Лудаш и ове године је настављено изловљавање рибе.

07.08.2020.

Процењује се да је у Палићком језеру око 150 тона инвазивне бабушке која ремети екосистем и самим тим је један од узрока лошег квалитета воде, објашњавају стручњаци. Због тога је план да се у овом излову извади око 50 тона, уз 26 тона које је изловљено у претходне две године, а затим ће се језеро порибљавати другим врстама, првенствено грабљивицама. Према речима директорке ЈП „Палић-Лудаш“ Марте Добо, прошлогодшњи резултати су били веома добри и то су очекивања и од овог излова. Предузеће је добило чамац и укупно осам специјалних мрежа за хватање рибе. Селективни излов рибе само једна од мера која би требало да дорпинесе побољшању квалитета језерске воде. Последња активност у оквиру KfW пројекта планирана је за новембар следеће године, поручили су надлежни.