14.03.2019.

Активне заједнице – штафета полази из жупаније Чонград

Наш регион

Жупанија Чонград је било прво стајалиште националној серији предавања на којем су представљени пилот пројекти “Активне заједнице” и где са саветима ментора помажу цивилима и стручњацима који доприносе развоју заједнице.

14.03.2019.

Циљ националног програма за подршку “Активне заједнице” јесте развој друштвене активности, јачање прихватања друштвене улоге у насељима које су укључене у развојне процесе, јачање односа између институција самоуправе и културе као и становништва, подизање нивоа културе сарадње на виши ниво. У оквиру пројекта у седамнаест жупанија је покренуто двадесет пет пилот пројеката који на нивоу насеља доприносе јачању локалних заједница, јачању свести о идентиту и традицији.

На дану програма у Сегедину су се представиле два пилот пројекта из Жупаније Чонград. Питварош са 1300 становника се представио са пројектом под називом ПРОВИТА Служба подршке у историји и традицији у Питварошу, у Чонграду је пројекат месног Културног центра и Градске галерије под насловом УЧонграду (CsongrádON), који је авантуристичка игра о историји града, су доспели у круг пилот пројеката који могу да послуже као примери добре праксе.