17.01.2021.

Лењи ће се још више улењити у он-лајн настави

Вести

Ради избегавања заостајања у учењу, поједине средње школе ће увести хибридну наставу.

17.01.2021.

У Гимназији „Јожеф Катона“ уведена је хибридна настава: у појединим разредима ове средње школе која иначе ради по дигиталном распореду, професори држе консултације у малим групама. Има ученика који се извлаче из заједничког рада путем интернета и заостају са градивом. Настава личним присуством је посебно важна у припреми за матуру.