18.11.2022.

Терапија уметношћу у затворима

Култура

На десет места затвореници су писали и изводили представе о теми Десет заповести.

18.11.2022.

Серија терапија уметношћу је завршена у Затвору у Калочи током које су у десет мађарских затвора затвореници сами написали и извели представу о некој од десет библијских заповести. Међу учесницима су били и затвор „Чилаг“ у Сегедину и Женски затвор у Калочи. Док је Сегедину додељена 5. заповест Не убиј!, у Калочи је обрађена десета Не пожели ништа што је туђе!