16.11.2019.

У Тазлару су пуштени нови путеви

Економија

У Тазлару су пуштени асфалтирани и каменим шљунком посути путеви који воде до индустријске зоне. Развојни подухват у вредности од тридесет милиона форинти остварен је од извора Територијалног оперативног програма којим управља Жупанија.

16.11.2019.

Потпредседник Генералне скупштине Жупаније Бач-Кишкун др Корнел Мак сматра да индустријски парк који се сада рађа, пружа безброј могућности за ово место, те је због тога веома важан приступ овом подручју. Означена индустријска зона – која још не поседује изграђену инфраструктуру – може да постане један од услова опстанка насељеног места – рекао је Габор Бањаи, посланик у парламенту из ове регије. Политичар је наговестио да ће извори Територијалног оперативног програма следеће године пресахнути, али се већ припрема Развојни план Мађарске за период од 2021-2027. године, због чега је важно да места праве планове и за тај период. Додао је да и Кишкунхалаш и Тазлар имају озбиљне могућности захваљујући реконструкцији пруге Београд-Будимпешта. Габор Бањаи је објавио да је донета одлука и за обнављање целе дужине пута који повезује Тазлар и Шолтвадкерт.