15.05.2019.

У Морахалому се учи добра пракса из пољопривреде

Економија

У оквиру једног српско-мађарског пројекта се подржавају пољопривредници и ученици стручних школа у томе да би у будућности могли да оснују своја пољопривредна предузећа и да их што плодоносније воде.

15.05.2019.

Почетком маја на дводневној радионици су присуствовали учесници пројекта из Србије у Морахалому. Будући предузетници и пољопривредници су се упознали са примарним произвођачима из Морахалома, добијали су информације из области права и информације о брендовању као и комуникационе вештине приликом овог првог сусрета.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија-Мађарска, који траје до октобра 2019. године, циљ је да се подржавањем самозапошљавања помаже предузетништво људи који живе у пограничном подручју, и да стекну сва релеватна потребна знања.

Учесници програма из Србије ће укупно 10 пута провести по 3 дана у Морахалому где ће поред теорисјких предавања сретати и локалне предузетнике и тако стећи и практична знања о оснивању предузећа и вођењу пословања истих.