23.09.2022.

У Мађарској остају регулисане цене

Економија

Уредбом су продужене лимитиране цене за поједине намирнице и гориво.

23.09.2022.

Раније регулисање је истекло 1. октобра, којим су ограничене цене за неколико основних намирница у Мађарској, односно гориво за моторна возила које је у широкој употреби. Влада је до краја године продужила важење ограничења цена, као и мораторијум на кредите са променљивом каматном стопом.