25.06.2020.

Сомбор суфинансира старе и уметничке занате

Економија

Град Сомбор објавио је Јавни позив за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за суфинансирање пројектних активности.

25.06.2020.

Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и привредни субјекти који обављају делатност старих и уметничких заната који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре, или неки други надлежни регистар и имају седиште, односно регистрован огранак, на територији Града Сомбора.За суфинансирање пројектних активности старих и уметничких заната Град је издвојио средства у износу од 1.000.000,00 динара.Град Сомбор ће са свим удружењима и привредним субјектима који обављају делатност старих и уметничких заната, који испуњавају услове закључити уговор о пословно – техничкој сарадњи. Више информација доступно је на сајту www.sombor.rs.