22.11.2022.

Помоћ за зиму

Економија

Људи у оскудици у Зрењанину добиће енергетскe бонове.

22.11.2022.

Породице у оскудици ће моћи да аплицирају код Самоуправе града Зрењанина за енергетске бонове у вредности од 15.000 динара. Они којима буду додељени бонови моћи ће да њима плате рачун за струју, гас или даљинско грејање. Новац неће добити на руке, већ ће Самоуправа дозначити директно енергетским дистрибутерима.