15.05.2019.

Озбиљан развојни подухват у Индустријски парк у Фелеђхази

Економија

У Кишкунфелеђхази ускоро креће друга највећа инвестиција у Жупанији Бач-Кишкун, у оквиру које ће се из извора Европске униије у износу од 1,4 милијарде форинти реализовати развој Индустријског парка.

15.05.2019.

У оквиру друге етапе развоја Индустријског парка у Кишкунфелеђхази, уз садашњи индустријски парк, поред пута који повезује места Кишкунфелеђхаза и Кишкунмајша, изградиће се Индустријски парк на око тридесет хектара – пише baon.hu. Урадиће се унутрашњи асфалтирани пут, као и мреже за струју, јавну расвету, воду, гас и канализацију, односно систем канала са оптичким кабловима. Индустријски парк, осим ограде, биће опремљен модерним системом улажења, односно камера.

Развој Индустријског парка нуди даље могућности инвеститорима за реализацију улагања за отварање радних места. На основу досадашњих искустава управљања, нова Индустријска зона задовољиће потребе за локацијама малих и средњих предузећа, a биће погодна и за насељавање великих компанија.