15.02.2021.

Неће да користе погодности

Економија

Више предузећа из Кечкемета је наговестило да ће уплатити целокупан износ пореза за бављење занатском делатношћу, и поред тога што би Влада половину опростила.

15.02.2021.

На основу одлуке Владе Мађарске, 2021. године ће се за ублажавање штета изазваних епидемијом малим и средњим предузећима опростити половина месног пореза. Самоуправе су се успротивиле томе, јер оне велики део својих самосталних прихода остварују управо од ове врсте пореза. У Кечкемету су представници више предузећа изјавили да неће користити ту могућност, јер сматрају важним да се и циљеви самоуправе остваре.