30.10.2021.

Настањивање јаребица у Ерјег

Економија

Присуство ове врсте птица је мерило еколошког пољопривређивања.

30.10.2021.

У месту Хомокмеђ у Жупанији Бач-Кишкун покренут је програм враћања јаребица. Ова птица је раније била свакодневна на Алфелду, међутим, услед пољопривреде великих размера њихов фонд је истребљен или разређен. У плавном подручју Дунава, у Ерјегу, које је пре регулисања река било мочварно подручје, некада је живело много јаребица. Уколико се успе са њиховим враћањем, биће то сигнал да се у овом подручју већ баве еколошки прихватљивом пољопривредом.