09.08.2019.

Менторски програм за предузетнике – помаже се и предузећима из жупаније Чонград

Економија

Национални програм менторства за предузетништво помаже микро, малим и средњим предузећима да добију приступ страним тржиштима и да се јачају на тим тржиштима, у оквиру којег се и у Сегедину организује сусрет за менторе и менти.

09.08.2019.

Најважнији циљ Менторског програма је да се менторство рашири и у нашој земљи, да се јача предузетничка свест и сарадња, да се смањи конкурентски недостатак узрокован недостацима у знању и искуству предузетника. Поред тога, програм доприноси и побољшању предузетничке културе и имиџа – саопштава Привредна и трговинска комора жупаније Чонград као организатор програма у овој жупанији.

У оквиру овог националног програма ће за 500 предузетника подршку пружати ментори који су искусни стручњаци, који ће пре свега у области изласка на међународно тржиште и постанка увозника помагати фирмама које им се обрате. Овај стручни програм се у Сегедину одржава 9. септембра, у згради Привредне и трговинске коморе жупаније Чонград, а пријаве се примају до 6. септембра.