10.01.2019.

И ове године ће Национална канцеларија за порезе и царину припремити пореску пријаву за више хиљада становника са Јужног Алфелда.

Економија

Већ функционише платформа за онлајн пријаву пореза на приход физичких лица. Ако неко има право на повраћај пореза на приходе, исплати се да своју пријаву што пре заврши.

10.01.2019.

На вебсајту Националне канцеларије за порезе и царину од понедељка је доступан систем овогодишње пореске пријаве. На платформи 18СЈА пријава пореза на приход физичких лица порески обвезници могу да попуне и да користећи систем електронски поднесу своју пореску пријаву. Пореска пријава се може урадити и на папиру, формулари се могу скинути са вебсајта Канцеларије, али се могу добити и у просторијама за корисничке услуге ове Канцеларије.

На основу претходног захтева, у 2018. години ова Канцеларија је пореску пријаву припремила за више од пет милиона пореских обвезника – за физичка лица, примарне произвођаче, физичка лица која су у обавези да плаћају ПДВ. Ову пријаву је неопходно проверити и по потреби допунити пре него што се поднесе. Свој порески план порески обвензици могу да редовно прате на корисничком порталу после 15. марта, али могу да траже и да им се достави поштом. Рок за пријаву и плаћање је 20. мај 2019.