25.10.2020.

Грађевинска индустрија 2020: учинак Жупаније Бач-Кишкун изнад просека

Економија

У првој половини године вредност производње грађевинске индустрије је за 7,7 процената заостала од високе базе годину дана раније. Истовремено, у Будимпешти и у Жупанији Бач-Кишкун фирме су постигле резултат 2,1, односно 1,6 пута бољи од просека.

25.10.2020.

На основу података грађевинских предузећа која запошљавају најмање пет радника, у првој половини 2020. године производна вредност од 1292,9 милијарди форинти остварена на нивоу земље, када се упореди, заостала је за 7,7 процената од високе базе која је остварена годину дана раније. Грађевинска производња по становнику је остварила најбољи резултат у Будимпешти и у Жупанији Бач-Кишкун – 2,1, односно 1,6 пута већи од просека оствареног у земљи, док је у Жупанији Ноград вредност показатеља била 26% од просека. Од двадесет жупанија (19 и Будимпешта) производну вредност по становнику само су две, већ поменуте Будимпешта и Бач-Кишкун, премашиле просек у земљи, жупаније Комаром и Фејер су постигле просечан резултат, а у осталих шеснаест жупанија је производна вредност заостала далеко испод просека.