19.12.2018.

Путју на посао преко границе

Мултимедијални Извештаји

Шездесет процената радника Мезекер/Mezőker доо, произвођача припремљеног поврћа у Сегедин-Сентмихаљу путује на посао из Србије. Устају у зору, чекају на граници, али као што сазнајемо из филма: исплати се и њима и послодавцима.

Article image
19.12.2018.