14.05.2020.

Привредна чуда обновљиве енергије

Мултимедијални Извештаји

Фарма друштва Каротин у Сегедину стопроцентно ради обновљивом енергијом. Од свињске осоке и силажног кукуруза производи се биогас, од чега гасни мотори производе струју. До сада се отпадна топлота процеса губила, али се од марта користи за загревање стакленика величине од скоро једног хектара. Све ово може да се мултипликује: када стакленик не мора да се греје, отпадна топлота ће се користити за сушaру.

Article image
14.05.2020.