22.08 - 22.08.2020.

Вече хиљаду једне звезде код језера Колон

Догађаји

Обиласци се организују са највише 25 учесника.

22.08 - 22.08.2020.

Дана 22. августа у вечерњим сатима ћемо својим колима и теле-колима отићи на Салаш Б. Богнар, где ћемо током вечери уз помоћ стручњака упознати ноћно небо. Звезде падалице допринеће романтици вечери. Пријављивање само он-лајн на сајту https://www.knp.hu/hu/programok/ezeregy-csillagos-ejszaka-a-kolon-tonal-124

Детаљне информације: код Едине Морваи, +36/70-4118-445, edi@kolon-to.com Време и место поласка ћемо посебно договорити са пријављеним учесницима.