18.05.2019.

Сакупљање електронског отпада

Догађаји

Осамнаестог маја сви могу бесплатно да предају електронски отпад из својих домаћинстава на тргу Ракоци у Сегедину.

18.05.2019.

У оквиру сакупљања отпада од становништва прихватају се рачунарске опреме, мали кућни апарати, електронски уређаји за забаву, батерије и извори светлости. Стручњаци скрећу пажњу на чињеницу: ови предмети се не могу ставити у комунални отпад, јер под дејством падавина могу да испуштају опасне материје у околину, а и њиховим сагоревањем могу да се ослобађају штетне материје.