05.10 - 19.10.2021.

Карикатуре Гезе Халаса у Сегединској синагоги

Догађаји

Хијеронимус Бош Турс и Мона Лиза која зева

05.10 - 19.10.2021.

Изложба Гезе Халаса у Сегединској синагоги трајаће од 5. до 19. октобра. Халасови радови су најчешће интернет-мимови, монтаже, парафразе. Појединци његово стварање чак доводе у питање, док их други сматрају модерном уметношћу доба интернета. Запрепашћују нас, натерају на смех и гримасе – утичу на нас.