30.12.2019.

Златни, сребрни и зелени жиг квалитета за прехрамбене производе у оквиру пројекта TASQ

Наш регион

Велики број произвођача традиционалних прехрамбених производа је још увек оријентисан искључиво на локално тржиште, без икакве ознаке и гаранције квалитета производа. С друге стране, потражња за производима домаћег порекла и здраве хране је све већа, али купци не знају како да дођу до њих. Ове проблеме настоје да реше партнери на пројекту „Традиционални и стандардни квалитет – TASQ“, који се реализује у оквиру прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

Article image
30.12.2019.

На Научном институту за прехрамбене технологије у Новом Саду, који је водећи корисник пројекта, кроз рад са произвођачима традиционалне хране увидели су велики проблем са којим се они суочавају, а односи се на стандардизацију квалитета производа и њиховог пласмана на тржиште. С друге стране, постоји проблем потрошача који су жељни висококвалитетних производа, а не могу да дођу до њих. Тако се родила идеја о имплементацији овог пројекта, који има за циљ повећање видљивости и присуства традиционалних прехрамбених произвођача на ширем тржишту прекограничног региона Мађарске и Србије, уз употребу иновативних маркетиншких и производних техника. Да би се тај циљ постигао, потребно је подићи и стандардизовати квалитет традиционалних прехрамбених производа, као и омогућити им нове промотивне и продајне канале.

Како је објаснио др Предраг Иконић, виши научни сарадник на Научном институту, да би се стандардизовао квалитет традиционалних прехрамбених производа, развила се методологија, правилник на основу ког се комбинују основни индикатори квалитета, а то су сензорни и нутритивни параметри, као и неки додатни. Комбиновањем тих основних и додатних параметара, производу се додељује жиг гаранције квалитета под називом ТASQ food и то у три нивоа квалитета: златни, сребрни и зелени. Сваки ниво квалитета означава одређени ниво квалитета производа и указује на висок, односно врхунски производ, односно на одличан производ који поседује висока сензорна и нутритивна својства. Да би се сертификовали производи и да би се дошло до жига квалитета, раде се обимне анализе, излази се на терен, интервјуишу произвођачи, прегледају производни капацитети, процесна документација...

С друге стране, потребно је производ добро испромовисати и омогућити му да се нађе на ширем тржишту. За овај сегмент пројекта задужен је Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Основни задаци Факултета односе се на истраживање тржишта и маркетинг активности, а реализују се путем креирања сајта tasq.rs и интернет платформе која треба да представља нови промотивни и продајни канал. Путем ње, купци ће моћи да бирају производ на основу фотографија, описа, ценовника, као и препорука других купаца и стручних мишљења релевантних истраживачких институција.

Један од задатака је и подизање предузетничке свести, кроз израду приручника за покретање сопственог бизниса, који садржи све неопходне информације о томе како треба да се регулише пословање како би било извозно оријентисано и како би се извозило у земље ЕУ, у овом случају у Мађарску. Део приручника говори и о правној и финансијској регулативи, коју је неопходно задовољити како би потенцијални произвођачи могли да започну бизнис, а они који су већ у послу да га прошире на инострано тржиште.

У пројекат је укључено 80 произвођача, а сертификација се односи на прехрамбене производе од меса, млека, мед, уље, пекарске производе, зачине, чајеве, од воћа и поврћа и кондиторске производе. Корисници пројекта су и Задружни савез Војводине, Еуротендер асоцијација из Сегедина и Удружење произвођача за регион Хомокатшаг. Реализација је отпочела у јулу прошле године, а завршава се у јуну 2020. Укупна вредност је око 414.000 евра.