26.05.2020.

Нови приступ у еко и етнотуризму

Наш регион

Протекле две године, Завод за фармацију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Универзитет у Сегедину, Институт за низијско шумарство Универзитет у Новом Саду и ЈП „Палић-Лудаш“ реализовали су прекогранични пројекат у оквиру Интерег ИПА програма Мађарска-Србија, посвећен новом приступу у еко и етно туризму.

Article image
26.05.2020.

Пројекат je имаo за циљ да развије туристичке капацитете Лудашког језера и укључи локалну заједницу у туристички сектор како би се повећала атрактивност ове локације на мапи еко и етно-туризма и учинила је погодном за прекограничну сарадњу са мађарским туристичким центрима (у Морахолому). Осим тога, пројекат се бавио и очувањем традиционалне употребе биљака међу локалним становништвом и њиховом едукацијом о томе како применити зелену технологију у производњи сувенира на биљној бази, и како очувати животну средину.

Прва фаза пројекта била је 3Д мапирање терена Специјалног резервата природе "Лудашко језеро", као и делова предела "Суботичка пешчара" и Специјалног резервата природе "Селевењске пустаре". У овој фази пројекта су надограђени и капацитети Визиторског центра Лудаш у Хајдукову. Изведени су молерски радови, адаптиран је систем за грејање, постављен је видео-надзор, набављен је нови намештај за гостинске собе и дуплирани су смештајни капацитети за преноћиште посетилаца, реновирана је библиотека и опремљена кухиња. Велики акценат је био стављен на унапређење едукативних садржаја, па је опремљена сала за предавање, формиран је интерактивни ћошак намењен, који подстиче најмлађе на упознавање природе и околине.

Поред тога, формирана је и посетилачка рута „Стаза здравља“ (уређен је део обале Лудашког језера, посађене су аутохтоне врсте дрвенастих и жбунастих биљака), на десет локација инсталиран је мобилијар – едукативне табле, клупе и канте за смеће, уређена је презентациона башта са врстама лековитог биља, које може да се нађе у нашем региону. Новоформираним стазама здравља, пројекат ће значајно повећати туристички профил овог подручја и омогућити локалном становништву да искористи све већи тренд здравственог туризма, а у исто време ради и на очувању свог културног наслеђа.

Као резултат заједничких активности партнера израђена је интернет страница пројекта, апликација за андроид телефоне која „води“ посетиоце кроз заштићено подручје и издата је монографија „Локална употреба лековитих биљака у Војводини и јужним деловима Панонске низије”. Да би се осигурала одрживост овог пројекта у будућности, сви резултати добијени током имплементације пројекта биће приказани у свеобухватној онлајн тројезичној монографији.

Пројекат „Нови приступ у еко и етнотуризму: развој капацитета и компетенција“ започео је 1. маја 2018. године, а завршен је последњег дана априла 2020. године. Укупан буџет износио је 499.200 евра, од чега је за активности ЈП „Палић-Лудаш“ одобрено 77.523 (85% финансирала Европска унија, а 15% је као сопствено учешће обезбедио Покрајински секретаријат за финансије) .