06.06.2019.

Земљотрес и поплава? Суша и унутрашње воде!

Економија

Сада поуздано знамо само оно што се десило. Колико би било боље када би се могло прогнозирати настајање стања које проузрокују штете. Тада би могло да се реагује на време како би се невоље избегле, односно предухитриле.

Article image
06.06.2019.

Да ли сте знали да природне штете највећих размера не проузрокују поплаве или земљотреси, већ суша? Овде у Карпатском басену унутрашње воде доносе озбиљне проблеме, док адекватним управљањем водама обе могу да се држе под контролом.

На решавању тог проблема раде истраживачи теоретичари из Мађарске и Србије, као и стручњаци из области водопривреде и пољопривреде у оквиру заједничког пројекта WateratRisk, у Програму Интеррег ИПА ЦБЦ Мађарска-Србија (HUSRB/1602/11/0057) подршком Европске уније, научници универзитета у Сегедину и у Новом Саду, као и стручњаци ЈП „Воде Војводине“ и Дирекције за водопривреду доњег тока Тисе.

Последња радионица је одржана у Сегедину. Професор Катедре за физичку географију Универзитета науке у Сегедину др Габор Мезеши је нашем порталу изнео да је заједнички проблем Војводине и Јужне низије то што суша и унутрашње воде проузрокују велике штете. По износима, суша је далеко највећи узрочник штета у природи. Истовремено, у Карпатском басену су учестале појаве унутрашњих вода. Услед климатских промена, у последње време су све озбиљније екстремне климатске појаве.

Сада постоје системи за рано упозоравање на унутрашње воде, сушу и грмљавине, међутим, они још нису адаптирани за специјалне практичне намене. Истраживачи физичке географије би волели да стручњаци за пољопривреду и наводњавање тачно кажу који су подаци потребни, нпр. за отклањање штета од суша.

Најважније је које се температурне вредности и које количине падавина очекују. За ефикасну одбрану потребна је циљана прогноза. Како на мађарској, тако и на српској страни одређена су огледна подручја. Нпр. у Сегедину ‒ део који је веома склон унутрашњим водама на потесу између реке Мориша и државне границе.

Циљ пројекта је образовање Центра за истраживање и мониторинг суша и унутрашњих вода, који би се делимично бавио детаљнијом и тачнијом прогнозом, а делимично би за коришћење овако добијених података израдио практичне методе.

Узрочно-последичне проблеме водопривреде и климе истражује више мађарско-српских ИПА програма. WASIDCA унапређује практичне методе враћања воде на пешчару, ECOVAM је усредсређен на одржавање квалитета воде, a URBAN-PREX израђује систем за прогнозу плувијалних падавина. Основна мисао која повезује ове пројекте је да се на неки начин задржи вода у периоду када је има превише и да се учини корисном за периоде када дуго неће бити падавина. Професор Мезеши додаје још један аспекат: уколико се климатске промене наставе оваквим темпом, у пољопривреди би ваљало размотрити промену коришћења пољопривредног земљишта. На пример, требало би производити мање кукуруза који је више изложен сушама – од жита би требало узгајати врсте чији се период вегетације прилагођава периодима са више падавина.