2020.05.26.

Új megközelítések az öko-és etnoturizmusban

Régiónk

A gyógyszerészeti Intézet, az újvidéki Egyetem Egészségügyi szaka, a Szegedi Tudományegyetem, az újvidéki Egyetem Alföldi Vadászati Intézete, és a “Palics-Ludas” Közvállalat Magyarország és Szerbia határon átnyúló együttműködésének keretein belül megvalósította az öko-és etnoturizmus területén alkalmazható új nézőpontokkal foglalkozó Interreg IPA projektumot.

Article image
2020.05.26.

A projektum célja a Ludasi-tó turisztikai kapacitásainak fejlesztése, valamint a közösségek a turisztikai szektorba való bekapcsolása volt. Ezzel szerették volna vonzóbbá tenni a helyszíneket az öko- és etnoturizmus térképén, továbbá kedvezőbbé szerették volna tenni őket a magyarországi (mórahalmi) turisztikai központokkal való határon átnyúló együttműködés érdekében. A projektum emellett a növények hagyományos felhasználásának megóvására törekedett a helyi lakosság körében, megszervezte annak edukációját, melynek keratein belül a növényi alapú emléktárgyak készítése során zöld technológiát alkalmaztak, valamint szó volt arról is, hogy hogyan óvhatjuk meg az előhelyet.

A projektum első szakaszában elkészítettek a “Ludaško jezero” Különleges Természeti Rezervátum 3D térképét, és feltérképezték a Szabadkai homokpuszta, valamint a Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum részeit is. A projektum ezen szakaszában kibővítették a hajdújárási Ludasi Látogatóközpont kapacitásait is. Elvégezték a festési munkálatokat, beszerelték a fűtőrendszert, biztonsági kamerákat helyeztek el, a vendégszobákat új bútorokkal szerelték fel, megduplázták az ágyak számát a vendégek szálláshelyein, valamint felújították a könyvtárat és felszerelték a konyhát. Különös hangsúlyt helyeztek az edukatív tartalmak fejlesztésére, ezért egy előadótermet és egy interaktív sarkot alakítottak ki, ahol a kicsik megismerkedhetnek majd a természettel és a környékkel.

Ezen kívül létrehozták „Az egészség útja” látogatói utat is (felújították a Ludasi-tó partjának egy szakaszát, őshonos fa-és növényféléket ültettek), tíz helyszínen szabadtéri felszereléseket helyeztek el—edukatív táblák, padok és szemetesek, felújították a térségünkben megtalálható gyógynövényeknek otthont adó prezentációs kertet. Az újonnan kialakított egészséges utaknak köszönhetően a projektum jelentős mértékben fejleszti a terség turisztikai profilját, a helyi lakosság számára pedig lehetővé teszi az egészségügyi turizmus egyre nagyobb népszerűségének kihasználását, ugyanakkor pedig saját kultúrális hagyatékának megóvását is segíti.

A partnerek együttműködésének eredményeképp létrehozták a projektum internetes oldalát, valamint egy android okostelefon-alkalmazást, amely „körbevezeti” a látogatót a védett területeken, továbbá kiadták „A Vajdaságban és a Pannon-alföld déli területein termő gyógynövények helyben történő alkalmazása” című monográfiát is. Annak érdekében, hogy biztosítsák a projektum fenntarthatóságát, az elért eredményeket egy átfogó online monográfia keretein belül mutatják majd be, amely három nyelven lesz elérhető.

Az „Új megközeléítések az öko-és etnoturizmusban: a kapacitások és kompetenciák fejlesztése” elnevezésű projektum megvalósítása 2018 május elsején kezdődött, és 2020 április 30-án ért véget. Teljes költségvetése 499.200 euró volt, melyből a „Palics-Ludas” Közvállalat tevékenységeire 77.523 erót hagytak jóvá (ennek 85 százalékát az Európai Unió, 15 százalékát pedig a pénzügyekért feleleős Tartományi Titkárság biztosította).